ovk-besiktning Stockholm

Viktigt med rätt ventilation

Sitter du med i en styrelse för en bostadsrättsförening? Då har ni gemensamt ansvar för ventilationen i era fastigheter. Det är ett stort arbete som kan vara svårt att axla. Just ventilationen är viktigt för hela fastigheten. Utan riktig ventilation kan husen bli dåliga. Ventilationen är A och O för hälsosamma fastigheter. Värme, svalka och syrerik luft ska cirkulera fritt i alla bostäder.

Frisk luft inomhus viktigt

Frisk luft är mycket viktigt inomhus. Och för att säkerställa att luften är tillräckligt syrerik, bör den helst bytas ut ständigt. Det skriver Boverket på sin hemsida. För att veta att ett hus och särskilt i en bostadsrättsförening, liksom i alla hus som har flera bostäder, är just ventilationen viktig.

För en bra inomhusluft, krävs det:

  • att rätt ventilationssystem och är tillräcklig för alla boende
  • att det byggs med genomtänkt byggmaterial med hög kvalitet
  • att huset är byggt med hög fuktsäkerhet

En dålig ventilation kan ge dålig hälsa

På samma sätt som en bra ventilation ger en bättre hälsa så kan en dålig ventilation åstadkomma dålig hälsa för de boende. Om inte ventilationen är tillräcklig så kan huset drabbas av fukt, som kan leda till mögel. En dålig inomhusmiljö kan leda till mögel och luftföroreningar. Och blir de boende dåliga på grund av dålig ventilation, så är det alltid fastighetsägarens ansvar och skyldighet att se över ventilationen.

Viktigt med regelbundna kontroller

Så om du sitter med i en styrelse och har ansvar för ventilationen, bland annat, så är det bra att anlita en VVS-firma som kan komma ut och mäta inomhusluften, göra OVK-besiktning i fastigheten och se till så att inomhusluften är tillräckligt bra.