Att renovera ett gammalt hus

Det har länge varit ganska trendigt att köpa ett förfallet hus, eller ruin och sedan förvandla byggnaden till ett modernt hus, med bevarade delar av den äldre designen och dess form. Kombinationen skapar en spännande och unik byggnad som har en bevarad historia. Men att rusta upp eller renovera kan såklart vara ganska knepigt om man inte redan har några kunskaper om konstruktion, design eller form. Det kan bli en ganska dyr historia om man anställer företag eller hantverkare för samtliga arbetsuppgifter. Så man har en stor fördel om man känner folk som jobbar inom byggbranschen, eller själv har ett intresse för att renovera. Men vad får man då för fördelar av att renovera ruinen? Jo, den största fördelen är från en hållbarhetssynpunkt. Genom att återanvända och rusta upp en redan existerande byggnad, kan man minimera markanvändandet och huset bevarar sin historia och charm. En ny skatteregel ger även fördelar i form av bonusar och skatteavdrag. Detta då framförallt om man köper en byggnad i utlandet. Men det kan även finnas avdrag att göra på svensk mark, om man väljer att bevara en äldre byggnad och rusta upp eller modernisera den. För att man ska kunna göra ett bra och genomtänkt jobb med renoveringen är det dock några saker som man ska ha i åtanke. Detta kan man läsa mer om nedan. 

Hur ska man påbörja renoveringen?

Det allra första steget innan man ens köper bostaden eller huset är att kika på skicket. Desto mer förfallen byggnaden är, desto mer jobb kommer att krävas för att renovera huset och det kan bli en ganska dyr historia, mer än man kanske till och med planerat att lägga, om man inte har en bra bild över i vilket skick byggnaden är. Kika på isolering, fönster och om det finns några former av mögelangrepp eller fuktskador i byggnaden. Dessa kan vara ganska kostsamma att hantera och bli av med. Huvudmålet med att faktiskt köpa en äldre byggnad är då att man vill försöka bevara så mycket av den gamla stilen och byggnadens charm som faktiskt var den bidragande orsaken till att man köpte den i första taget. Om man planerar att återställa huset, som den en gång såg ut, finns det mängder av ledtrådar som man kan se genom att kika bakom tapeter och genom att betrakta golvet. Man kan även besöka Länsmuseet, närmaste Lantmäteri eller ta en titt i Riksarkiv för att se hur byggnaden en gång i tiden såg ut. Detta är då extra viktigt om huset är ganska förfallet och man planerar att rusta upp byggnaden till ursprunglig form. Ha en budget i åtanke innan renoveringen påbörjas och säkerställ att planen hålls och att rätt bolag anställs. Gärna företag som har tidigare kännedom om hur man renoverar äldre byggnaden på bästa sätt. Renovering kostar i princip alltid mer än vad man räknat med, då framförallt på gamla hus, där stora skador oftast inte går att se med blotta ögat. Så räkna med en extra budget på 10–15% för att täcka eventuella merkostnader. Förutom det är det bara att börja planera och göra upp ett kostnadsplan. Lycka till!